CMS tárhely

Adatvédelmi Szabályzat

Tárhely adatvédelem

Védjük adatait

Hiszünk abban, hogy szolgáltatásainkat kiválló minőségben tudjuk biztosítani minden ügyfelünknek, így az Ön számára is!

Bízzon szolgáltatásainkban, garanciát vállalunk rá.

Nálunk biztonságban vannak adatai!

Az adatok kezelője, Venczel Mihály e.v. (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kalevala stny. 24 2/12.) tiszteletben tartja ügyfeleinek és honlapjára látogatóinak személyiségi jogait. Adatvédelmi felelős: Venczel Mihály
Az adatvédelmi elvek kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
- 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról;
- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről;
- 2001. évi XL. törvény a hírközlésről;
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelemről;
- az Online Privacy Alliance ajánlasaira;
- az Európai Unió és az Európa Tanács dokumentumai, különös tekintettel a (99) 5 ET Ajánlásra.

Vállalkozásunk nem gyűjt olyan információkat látogatóiról, amivel személyre pontosan megállapíthatnánk, hogy ki is látogatott el honlapunkra.
Látogatóinknak úgy alakítottuk ki honlapunkat, hogy semmilyen személyes adatot sem kell közölnie magáról, amivel felfedné személyazonosságát.
Abban az esetben, ha Ön már meglévő vagy leendő partnerünk és már adott meg számunkra olyan információt, amivel egyértelműen azonosítani tudjuk, azokat az adatokat csak és kizárólag olyan esetekben használjuk fel, ahol a legszükségesebb. Ilyen eset például e-mail címével, vagy felhasználó nevével való bejelentkezés.

A kezelt adatok köre
A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Az itt felsorolt begyűjtött adatok nem fedik fel az Ön személyazonosságát. Abban az esetben, ha Ön már meglévő ügyfelünk, cégünk adatokat tárol az Ön ügyfélazonosítóján belül személyes adatairól (melyet szerződéskötéskor adott meg számunkra), a szolgáltatásokról, amiket cégünkön keresztül vesz igénybe, valamint elektronikus levelezéseket (e-mail), amiken keresztül ügyfélszolgálatunkkal kapcsolatba lépett.

Az adatkezelés célja
Társaságunk nem adja bérbe, nem adja el és nem adja kölcsön az előfizetőiről tudomására jutott adatokat.
Cégünk kiadhatja az Ön adatait harmadik személynek abban az esetben, ha erre külön jogszabály kötelezi.
Minden más esetben a tudomásunkra jutott adatokat bizalmasan kezeljük és csak akkor használjuk, ha Önnel kapcsolatba kívánunk lépni.
Például: számlázás, értesítések küldése (karbantartásról, sikeres vagy sikertelen domain név regisztrációkról, hozzáférési információkról, fizetési felszólításról, egyéb – szolgáltatásainkkal kapcsolatos ügyintézésről).

Cégünk szerverein elhelyezett anyagait (tárhelyszolgáltatás, e-mail) nem adja ki harmadik személynek, kizárólag abban az esetben, ha erre külön jogszabály kötelezi; hatósági felszólítás kötelezi; olyan anyagot helyez el szervereinken, ami bármilyen jogszabályba, szerzői jogsértésbe/jogbitorlásba ütközik; közriadalmat kelt; vagy bármilyen módon ütközik cégünk Általános Szerződési Feltételeivel (ÁSZF).

Vállalkozásunk ugyanakkor elhatárolódik mindenfajta elhelyezett adat szerkesztésétől/módosításától, cenzúrázásától. Ugyanakkor átnézheti, törölheti, letilthatja az elhelyezett adatokat abban az esetben, ha az sértheti a mi, ügyfeleink vagy harmadik személy jogait vagy bármilyen formában megszegi az ÁSZF-ben foglaltakat.

Biztonság
Cégünk nagy hangsúlyt fektet ügyfelei biztonságára. Bérelt szervereink 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.
Személyes adataik kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az adatkezelő postai címén (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kalevala stny. 24 2/12.), illetve a info@dinanet.hu e-mail címen kérhető.
Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is.
Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Venczel Mihály üzemeltető, megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, kérheti az adatvédelmi biztos segítségét. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény tartalmazza.

További információkat az Alapvető Jogok Biztosának Hivatala (http://www.ajbh.hu) nyújthat.